Câu chuyện ẩm thực

[ CÂU CHUYỆN ẨM THỰC ] 🇯🇵 Cho dù bạn có dành ra cả ngày ngồi đếm hết những điều tuyệt vời, và thêm một tá ngày nữa cũng chắc gì đã đủ để kể về những điều thú vị ở Nhật: con người, đất nước, các danh lam thắng…