Hướng dẫn đặt hàng

Để mua hàng & thanh toán quý khách có thể:

  • Đến văn phòng của Chochin hoặc đặt qua hotline
  • Đặt hàng trên website của chúng tôi

Hướng dẫn thực hiện mua hàng và thanh toán trực tuyến: