Sự kiện tài trợ lớp CEO SG2 – Quản trị và khởi nghiệp group

Sự kiện tài trợ lớp CEO SG2 – Quản trị và khởi nghiệp group

Takoyaki Chochin tài trợ cho sự kiện lớp học phi lợi nhuận CEO SG2 từ group Quản trị và khởi nghiệp của Sài Gòn.

Một lớp học của sự cho đi các kiến thức kinh doanh miễn phí

Một lớp học với sự hiện diện của những doanh nghiệp nhỏ, lẻ và cả những doanh nghiệp lớn để cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Một sự kiện để đáp ơn những kiến thức quý giá mà Takoyaki Chochin được nhận lấy.

—————–
Takoyaki Chochin
Hotline/Zalo : 0932 056 060
FB : takoyaki.chochin
Shopee : shopee.vn/takoyakichochin

Comments
Chia sẻ