TAKOYAKI TẠI NHÀ

Takoyaki tự nấu tại nhà? Do mẹ làm, hay bạn? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu ? Làm sao có thể có những viên bánh giòn bên ngoài, mềm và ngon tuyệt bên trong? Bạn có nghĩ rằng mình có thể làm được những viên bánh hấp dẫn…